Kausityöntekijöiden Pohjois-Savoon kokoaikaiseen työllistämiseen tähtäävä verkkosivu futureinsavo.fi on julkaistu.

Pohjois-Savon Liiton EAKR-rahoittamassa Future Savo hankkeessa Kehitysyhtiö Savogrown vastuulla on ollut kausityöntekijöiden vakituinen työllistyminen alueelle. Jo vuosia on pohdittu, kuinka osa ratkaisua mm-. eläköitymisen aiheuttamaan työvoimapulaan voisi löytyä työperäisestä maahanmuutosta, ja erityisesti vuosittain alueelle tulevista kausityöntekijöistä. Tähän liittyen on Future Savo -hankkeessa kehitetty verkkosivusto, jonka tarkoituksena on neuvoa pysyvän työperäisen, oleskeluluvan hakuprosessissa ja tuoda yhteen Suomeen pysyvästä muutosta haaveilevat, esim. Ukrainasta ja Venäjältä tulevat työnhakijat, ja alueen työnantajat. Sivusto on uraaurtava, koska aiemmin näin seikkaperäistä ohjeistusta ei ole ollut tarjolla Ukrainaksi ja Venäjäksi. Sivusto perustuu hankkeelle tehtyyn Humakin opinnäytetyöhön, jossa selvitettiin oleskelulupaprosessiin liittyviä tuen tarpeita.

”Jo ennakkoon saatujen kyselyjen mukaan tarve ja kiinnostus sivustolle on korkea. Ukrainalaiset odottavat tyypillisesti työhanskat kädessä töihin pääsyä. Sivuston kautta saamme etua heidän toivottamisessa tervetulleeksi juuri Pohjois-Savoon.” toteaa sivuston kehittämisestä vastannut Karoliina Scrypnichenko.

Sivustolle kaivataan käyttäjiä ja palautetta sivuston toimivuudesta. Sivuston markkinoinnin myötä sivuston kautta on jo aiemmin kerätty noin 200 Suomessa työskentelystä kiinnostuneiden pääosin ukrainalaisten ja venäläisten ammattilaisen yhteystiedot. Sivuston jatkokehitystyöhön kaavaillaan kohdennettua työperäiseen maahanmuuttoon keskittyvää hanketta.

Lisätietoja: https://futureinsavo.fi/fi/

ja

Future Savo -hanke
Kehitysyhtiö Savogrow Oy

Karoliina Skrypnchenko, p. 040 646 9850, karoliina.skrypnichenko(at)savogrow.fi
projektityöntekijä, sivuston pääkehittäjä

Ville Keränen, p, 040 682 4620
ville.keranen(at)savogrow.fi
seudullinen projektipäällikkö