Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen avasi Future Savo –hankkeen järjestämän tilaisuuden perjantaina 18.9.2020 rohkaisten kaikkia toimijoita haastamaan itsensä ja tekemään kokeiluja rohkeasti: ”Kykymme kuvitella ohjaa muutosta”. Pirhonen näki alueellisen yhteistyön ja muista erottautumisen tärkeinä.

Itse keskusteluun tilaisuudessa johdattivat Sitran yliasiamies Jyrki Katainen ja ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Katainen muistutti puheenvuorossaan, että kaikista korona viruksen aikaansaamista haitoista huolimatta korona on myös vauhdittanut kehitystä. Kriisi on pakottanut meidät miettimään, mitä tehdä toisin, paremmin. Mm. palveluiden digitalisointi on saanut vauhtia. Katainen sivusi myös megatrendejä. Hän kiinnitti huomiota tälle ajalle tyypilliseen verkostomaiseen valtaan, jossa osallistuminen on helppoa ja nopeaa esimerkiksi erilaisissa yhteisöissä tai sosiaalisessa mediassa. Kääntöpuolena Katainen näki vastakkainasettelut, keskustelun kärjistymisen ja maalittamisen kulttuurin, jossa keskustelu tyrehdytetään ja erilaisia näkemyksiä ei sallita. Hän kannusti ylipäätään avoimeen, maltilliseen keskusteluun ja haastoi kuntia etsimään uusia osallistamisen muotoja esimerkiksi nuorille ja pysymään maltillisina päätöksenteossaan vaikeina aikoina. ”Todellista rohkeutta on tehdä epätäydellisiä ratkaisuja”

Miten sitten valmistautua tulevaan. Yritysten on pysyttävä uusien arvojen kehityksessä mukana: Katainen ennakoi mm. että yritysten globaalit arvoketjut korvautunevat paikallisemmilla, monipaikkaisuus yleistyy ja datan käytön eettisyys korostuu. Ekologisen vastuullisuuden tulisi olla jo arkipäivää yritysten toiminnassa.

Jyrki Katainen (Sitra) johdatti yleisön keskusteluun etäyhteyden välityksellä.

 ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju alleviivasi puheenvuorossaan, miten ”koronakriisistä toipumiseen avainasemassa on yritysten kilpailukyky”. Alueen ”yritysstaroja” tulee vaalia ja muistaa, että aluekehitys tapahtuu tiedon ympärillä eli korkeakoulut ovat avainasemassa.

Paneelikeskustelussa pohdittiin Pohjois-Savon vetovoiman avaimia. Keskusteluun oli kutsuttu toimitusjohtaja Kaija Savolainen, Kuopion alueen kauppakamari, Rehtori Mervi Vidgrén, Savonia-ammattikorkeakoulu, Elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaari, Kehitysyhtiö Savogrow ja Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto. Panelistit näkivät, että paljon hyvää yhteistyötä tehdään jo mm. koulutusasteiden välillä, alueen toimijat tuntevat toisensa ja yhteisöllisyys on vahvuus. Osaavan työvoiman saanti on yrityksille elintärkeää, alue on jo vetovoimainen opiskelijoiden silmissä. On siis ratkaistava, miten rakennetaan pidempiaikainen kontakti alueella opiskeleviin sekä kotimaisiin että kv-opiskelijoihin ja miten heidät saadaan jäämään alueelle. Myös esimerkiksi T&K toimintaa tulisi vahvistaa edelleen, tulevaisuuden ennakointi on tärkeää.

Muutokset täytyy nähdä mahdollisuuksina, tulevaisuudessa Pohjois-Savo halutaan nähdä monipaikkaisuuden kehtona, sillä maaseudun mahdollisuudet ovat avautuneet digitaalisuuden, joustavien opintomahdollisuuksien ja monipaikkaisuuden myötä.

Mari Holopainen, Future Savo