Future Savo käynnisti 15.1.2019 Olemisen vapaus -rekrykampanjan, kampanja on monikanavainen; käytössä on niin printti- kuin digimediaa. Kampanjassa on mukana yrityksiä useilta eri toimialoilta.

Kampanja kestää 26.2.2019 saakka ja sen digimedia-osuuteen pääsee vielä halutessaan mukaan, ota yhteyttä omaan seudulliseen projektipäällikköösi.

Käy tutustumassa kampanjaan osoitteessa olemisenvapaus.fi!