Yksi Future Savon konkreettinen toimenpide on osallistua kotimaan rekrymessuille, niin yleisrekrymessuille kuin oppilaitoksissa järjestettäviin rekrytapahtumiin. Yritykset voivat osallistua Future Savon mukana näihin tapahtumiin. Pääpaino on toimialoilla, joilla osaavan työvoiman tarve on suurin. Tässä listaa tapahtumista joihin Future Savo osallistuu:

Lisätietoja tapahtumista seudullisilta projektipäälliköiltä.