Suomessa vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen etätyö on lisääntynyt nopeasti, mutta kaikilla yrityksillä tai organisaatioilla ei ole välttämättä tarvittavia valmiuksia sujuvaan etätyöskentelyyn. Etätyöskentelyn tavat ja teknologiat myös kehittyvät jatkuvasti.

Future Savo -hankkeessa on päätetty reagoida toimintaympäristön muutokseen rakentamalla yrityksille etäjohtamista ja sujuvaa etätyötä käsittelevä koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuus on rakennettu niin, että siitä on hyötyä yrityksille ja näiden työntekijöille myös tulevaisuudessa. Kokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti Keski-Savon alueella tai keskisavolaisissa yrityksissä johto-, esimies- ja HR-tehtävissä työskenteleville, mutta se on avoin kaikille pohjoissavolaisille etätyöskentelyn kehittämisestä tietoa haluaville.

Koulutukset ovat maksuttomia ja ne toteutetaan verkossa. Kaikille koulutuksiin ilmoittautuneille toimitetaan koulutuksen jälkeen tallenne sekä koulutusmateriaalit.

Osio 1. Etätyön johtaminen 20.5.2020 klo 13-15
Kouluttaja: FT Mitra Raappana
Mitra Raappana on väitellyt tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2018. Hänen viestinnän alan väitöskirjansa käsittelee työelämän tiimien, erityisesti virtuaalitiimien, onnistumista.

Koulutuksen kuvaus: Koulutuksen jälkeen osallistujien ymmärrys etäjohtamisesta ja teknologiavälitteisestä viestinnästä on syventynyt. Koulutus tarjoaa käytännön huomioita ja konkreettisia toimintamalleja etätyön johtamiseen sekä antaa valmiuksia soveltaa syventynyttä ymmärrystä myös uusiin, yllättäviinkin etäjohtamisen haasteisiin.

Koulutuksen sisältöjä:

 • työntekijän ja työyhteisön sitouttaminen ja motivointi – luottamuksen ja turvallisen ilmapiirin luominen sekä ylläpitäminen
 • työntekijän hyvinvointi ja työkyky
 • organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja työtehon varmistaminen
 • tavoitteiden saavuttamisen ja aikaansaamisen seuranta
 • asia- ja ihmisjohtamisen painottuminen etätyön johtamisessa
 • vuorovaikutus- ja viestintäkäytänteet
 • käytännön toimintatavat ja vinkit

Ilmoittaudu tästä osioon 1

Osio 2. Etätyöteknologia 25.5.2020 klo 13.00-15.00
Kouluttaja: FT Janne Ohtonen
Neuvot ja ohjeet etätyöteknologian hyödyntämiseen maailman suurimpien tuotemerkkien kanssa työskennelleeltä Janne Ohtoselta. Organisaatioita, joiden asiakaskokemuksen ja sujuvan työskentelyn parissa Ohtonen on työskennellyt ovat mm. TUI, British Airways, Apple ja Pfizer. Hän on julkaissut useita tietokirjoja ja oppikursseja asiakaskokemusjohtamisesta sekä tietotekniikasta.

Koulutuksessa tutustutaan näihin teemoihin:

 • eri etätyöteknologioiden erot
 • työn mahdollistaminen etänä (työtilat, työvälineet, ohjelmistovaihtoehdot)
 • tehokas ja tarkoituksenmukainen etätyöskentely teknologiavälitteisesti (keskustelut yleisissä ja rajatuissa ryhmissä, neuvottelut ja puhelut pienissä ja isoissa ryhmissä sekä yrityksen sisällä että ulkopuolisten kanssa, pikaviestintä, webinaarit / luennot, tiedostojen käsittely ja jakaminen, tietojen jakaminen, ryhmätyöskentely samanaikaisesti, laajennettavuus valmiiden sovellusten avulla (esimerkiksi kyselyt ja tehtävälistat), muiden ohjelmien yhdistäminen yhteistyömalleihin)
 • tietoturva etätyössä

Ilmoittaudu tästä osioon 2

Osio 3. Ergonomia ja turvallisuus & perheen ja työn yhteensovittaminen 2.6.2020 klo 13.00-15.00
Kouluttaja: KTM, YTM Päivi Luoma
Päivi Luoma on Intotalo Oy:n yrittäjä ja valmentaja. Hän on toiminut yrittäjien ja esimiesten valmentajana vuodesta 2004 lähtien. Hänellä on laaja kokemus työyhteisöjen ja tiimien valmentamisesta pienyrityksistä suurten organisaatioiden esimiesvalmennuksiin (esimerkkeinä asiakkaista Kouvolan Kuivajää Oy, Karto Oy, Fonecta, Enfo, HUS). Päivi tunnetaan energisestä ja käytännönläheisestä otteestaan. Hän haastaa konkreettisiin tekoihin, sillä koulutuksista ei ole mitään hyötyä, jos niistä ei siirry asioita käytäntöön.

Koulutuksen sisältö:

 • Kaaoksesta hallinnan tunteeseen
 • Oman toimintaenergian johtaminen
 • Ajankäytön suunnittelu ja seuranta
 • Etätyöpäivien rytmittäminen
 • Etätyön ergonomia – haasteet ja mahdollisuudet
 • Turvallisesti etätöissä

Ilmoittaudu tästä osioon 3

Osio 4. Vuorovaikutusosaaminen virtuaalisessa tiimityössä 9.6.2020 klo 13.00-15.00
Kouluttaja: KTM, YTM Päivi Luoma
Päivi Luoma on Intotalo Oy:n yrittäjä ja valmentaja. Hän on toiminut yrittäjien ja esimiesten valmentajana vuodesta 2004 lähtien. Hänellä on laaja kokemus työyhteisöjen ja tiimien valmentamisesta pienyrityksistä suurten organisaatioiden esimiesvalmennuksiin (esimerkkeinä asiakkaista Kouvolan Kuivajää Oy, Karto Oy, Fonecta, Enfo, HUS). Päivi tunnetaan energisestä ja käytännönläheisestä otteestaan. Hän haastaa konkreettisiin tekoihin, sillä koulutuksista ei ole mitään hyötyä, jos niistä ei siirry asioita käytäntöön.

Koulutuksen sisältö:

 • Virtuaalisen vuorovaikutuksen erityispiirteet
 • Tavoitteellinen ja tuloksellinen tiimityö
 • Tiimin toimintatavat
 • Pelisäännöt
 • Tarkoituksenmukaiset viestintäkanavat
 • Vinkkejä ja esimerkkejä erilaisten yritysten käytännöistä

Ilmoittaudu tästä osioon 4

Lisätietoja:
Marianne Lindroth
seudullinen projektipäällikkö
p. 044 444 2606
marianne.lindroth(at)navitas.fi