Future Savo lähtee rekrymessuille

Future Savo lähtee rekrymessuille

Yksi Future Savon konkreettinen toimenpide on osallistua kotimaan rekrymessuille, niin yleisrekrymessuille kuin oppilaitoksissa järjestettäviin rekrytapahtumiin. Yritykset voivat osallistua Future Savon mukana näihin tapahtumiin. Pääpaino on toimialoilla, joilla...