Future Savo lähtee rekrymessuille

Future Savo lähtee rekrymessuille

Yksi Future Savon konkreettinen toimenpide on osallistua kotimaan rekrymessuille, niin yleisrekrymessuille kuin oppilaitoksissa järjestettäviin rekrytapahtumiin. Yritykset voivat osallistua Future Savon mukana näihin tapahtumiin. Pääpaino on toimialoilla, joilla...
Future Savo Podcast – Episode 2

Future Savo Podcast – Episode 2

Projektipäällikkö Ville Keränen tutkimusjohtaja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto) Tuomas Kuhmosen vieraana Vesannolla. Käsittelyssä mm. tulevaisuuden tutkimus ja Vesannon innovatiivinen kuntastrategia. Linkit: Elinvoiman käsite:...
Future Savo Podcast – Episode 1

Future Savo Podcast – Episode 1

Future Savo Podcast teemoina ovat mm. maaseutu, työ, tulevaisuus, ilmiöt, ihmiset ja rohkeus, kokeilut, oppiminen ja elinvoima. Esittelyssä hostit projektipäällikkö Minna Jaakkola ja projektipäällikkö Ville Keränen, sekä millaisilla tausta-ajatuksilla Future Savo...